آنر و هوآوی رسما جدا شدند .

هواوی برند آنر، را از زیر مجموعه‌های تولید موبایل خود را به شرکت Shenzhen Zhixing فروخت.
این فروش تمامی دپارتمان‌ها مانند زنجیره تامین، بخش R&D، تمامی پرسنل مشغول به فعالیت و ... این شرکت را شامل خواهد شد.
آقای ژنگفی مدیرعامل و موسس هواوی پنجشنبه 27 دسامبر در یک سخنرانی کتبی از پرسنل آنر خداحافظی کرد.
از تبعات فروش آنر، خارج شدن این شرکت از لیست تحریم آمریکا و از سرگیری کسب و کار این برند با سایر شرکت‌ها است.

نظر

5/5 0 0 0